Rezervy v učive aj psychické problémy detí pomáhajú po pandémii na martinskej škole zvládať pedagogickí asistenti aj psychológ

Po dlhých mesiacoch dištančného vyučovania sa u niektorých detí prejavili značné rezervy v učive ako aj psychické problémy. Aby pomohli pedagógovia zo ZŠ s MŠ Podhájska preklenúť deťom toto náročné obdobie, zapojili sa do projektu s názvom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov z dielne Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Denne sú k dispozícii deťom dvaja pedagogickí asistenti a psychológ.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.