Pri výchove a vzdelávaní detí a pri rozvoji ich osobností zohrávajú nezastupiteľnú úlohu materské školy a v nich s láskou pracujúce učiteľky

V závere apríla sa v našom meste, pri príležitosti 30. výročia založenia Spoločnosti pre predškolskú výchovu konala celoslovenská odborná konferencia na tému „Materské školy v premenách času“. Hlavným cieľom konferencie bolo poukázať na nezastupiteľnú úlohu materských škôl, pripomenúť aktuálne zmeny legislatívy, prezentovať inovatívne trendy a príklady dobrej praxe, či zdokonaliť profesijné kompetencie a motivovať učiteľky k rozvíjaniu pedagogických zručností.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.