Organizácie v meste môžu do konca januára požiadať o financie z rozpočtu mesta

Mesto Martin tým, že sa dohodlo s majiteľom pohľadávky, ktorú uhradilo a skončila sa tak skoro 1,5 roka trvajúca nútená správa môže opäť poskytovať dotácie z rozpočtu mesta. Organizátori rôznych podujatí tak môžu do konca januára (31.1.2018) doručiť na mestský úrad žiadosť, ktorú následne posúdia členovia jednotlivých komisií. Na tento účel bolo v rozpočte na rok 2018 vyčlenených viac finančných prostriedkov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.