Nedoplatky za komunálny odpad sa vyšplhali do výšky 1,2 mil. eur

Mesto Martin eviduje k 31.12.2020 voči dlžníkom pohľadávky po lehote splatnosti vo výške viac ako 2,2 mil. eur. Jedná sa napríklad o nedoplatky za odpad, prenájom za mestské budovy, daň za psa, daň z nehnuteľnosti, či daň za predajné automaty. Stav pohľadávok sa oproti roku 2019 zvýšil približne o 24 tisíc eur. Informatívnu správu o vymáhaní pohľadávok prerokovalo a schválilo mestské zastupiteľstvo na májovej schôdzi.

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.