Naši starkí sa po nútenej prestávke opäť mohli prezentovať spevom, krásnym slovom a ukázať, že majú stále šikovné ruky a božskú trpezlivosť pri tvorení

V zasadačke metského úradu sa konala prehliadka záujmovo-umeleckej tvorivosti zdravotne postihnutých. Aj tentoraz sa seniori predviedli ako nadšenci spevu, vyznávači krásneho slova a nechýbala ani prehliadka ich ručných prác, či namaľovaných obrazov. V tomto roku si seniori medzi seba pozvali aj žiakov Spojenej súkromnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí im spestrili úvod podujatia.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.