Na vzácnom pracovisku môžu byť vďaka úžasnému kolektívu ľudí so srdcom na dlani, opäť hrdí na výsledky svojej práce

Neonatologická klinika UNM sa dlhodobo radí k najlepším pracoviskám na Slovensku, ktoré dosahuje vynikajúce výsledky. Potvrdil to aj rok 2022, ktorý prednosta kliniky a hlavný odborník MS SR pre odbor neonatológia, prof. Mirko Zibolen zhodnotil ako krásny, ale aj náročný. Významným medzníkom minulého roka bola aj skutočnosť, že Neonatologická klinika získala po rokoch práce v stiesnených podmienkach nové moderné priestory. Tie sú určené na poskytovanie urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.