Na Námestí SNP sa počíta v budúcnosti so stromoradím a chodníkovou fontánou

Verejná architektonicko – urbanistická súťaž návrhov na komplexné riešenie Námestia SNP, vyhlásená v októbri minulého roka, má svojho víťaza. Návrh je jednoduchý, prehľadný, komplexný s jasnou priestorovou organizáciou. Uvažuje s predĺžením pešej zóny formou stromoradia, lavičkami a chodníkovou fontánou. Víťazný návrh počíta s tým, že podchod bude ponechaný a parkovanie by mohli pred nemocnicou vyriešiť podzemné garáže.

 

 

(Visited 181 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať