Modernizácia verejného osvetlenia je nutná. Je technicky zastaralé a energeticky nehospodárne

Práce a opravy verejného osvetlenia vykonáva od 01. januára 2022 Sociálny podnik. S mestom podpísal zmluvu na jeden rok.Zmluva so spoločnosťou Brantner Fatra, ktorá sa starala o verejné osvetlenie v meste Martin skončila k 31. decembru 2021. V súčasnosti verejné osvetlenie spravuje Sociálny podnik mesta Martin. Elektroinštalačné práce, opravy a údržbu pouličného osvetlenia po dobu 1 roka budú vykonávať aj certifikovaní elektrikári a revízni technici.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.