Maticu slovenskú navštívil predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Na pozvanie predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera zavítal na návštevu tejto inštitúcie a spoločné diskusie Milan Ján Pilip, teda nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ako vyplynulo zo spoločného stretnutia (10.9.2020), tieto dve inštitúcie boli a aj chcú byť veľmi úzko prepojené. Nadšenie pre vzájomnú spoluprácu vyjadrili obidvaja predsedovia a dôkazom spoločného úsilia je aj pripravovaná nová Koncepcia politiky SR vo vzťahu ku krajanom na roky 2021 až 2025, na príprave ktorej bude participovať aj Matica slovenská.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.