Martinský dom jedného z najznámejších spisovateľov je slovenským unikátom. Pôvodne zariadené priestory autorovho domu nadchli aj členov Kardioklubu Martin

Medzi unikáty, ktorými sa môže pýšiť naše mesto patrí aj Dom J. C.Hronského, jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ktorý pôsobil aj ako tajomník, neskôr ako správca Matice slovenskej a zaslúžil sa aj o založenie Neografie. Pamätný dom, ktorý spravuje Matica slovenská je návštevníkmi vyhľadávaným miestom, v ktorom je možné nájsť mnohé unikáty zo života a diela spisovateľa. Minulý týždeň tam zavítali aj členovia martinského Kardioklubu, ktorí touto návštevou chceli jednak bližšie spoznať čarovné priestory, ale zároveň zvýšiť povedomie o činnosti a poslaní Matice slovenskej.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.