Komisia ochrany verejného záujmu

Komisia ochrany verejného záujmu je kompetentným orgánom pri mestskom zastupiteľstve. Náplňou jej práce je dohľad nad tým, či poslanci mestského zastupiteľstva dodržiavajú ústavný zákon o nezlučiteľnosti funkcií. Jej úlohou je teda posudzovanie, či si zástupcovia obyvateľov plnia svoju povinnosť odovzdávania majetkových priznaní. Ak tak nevykonajú členovia komisie z toho vyvodzujú dôsledky. Komisia je vytvorená podľa zákona č. 357/ 2004 Zb. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.