Komisia dopravy sa zaoberá parkovaním aj Dopravným podnikom

Komisia dopravy je poradný a kontrolný orgán zriadený pri mestskom zastupiteľstve. V meste Martin dlhodobo chýbala. Začala fungovať v decembri minulého roka a jej úlohou je zaujímať odborné stanoviská k doprave. Aj vzhľadom na vytvorenie Dopravného podniku mesta Martin, prebiehajúce zásadné zmeny v parkovacej politike či nevyhnutnú rekonštrukciu ciest bolo potrebné komisiu zriadiť. V pláne má vytvárať aj ďalšie podmienky pre vytváranie zdieľanej dopravy.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.