JLF UK je na nový akademický rok aj prijatím viacerých opatrení pripravená

Keďže je na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine študuje 1 700 študentov v rôznych formách štúdia a zároveň budúci lekári vykonávajú prax v Univerzitnej nemocnici Martin, rozhodlo sa vedenie fakulty prijať príslušné opatrenia. Z rokovaní medzi Jesseniovou lekárskou fakultou a vedením UNM vzišlo, že za prísnych hygienických podmienok sa budú môcť z študenti v malých skupinách zúčastňovať aj praktickej výučby. Zároveň bol schválený vnútorný predpis k organizácii štúdia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 súvisiaci s mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID – 19.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.