Hlavný kontrolór preveroval stav na ZŠ s MŠ Hurbanova

Na augustovom mestskom zastupiteľstve sa zaoberali poslanci informatívnou správou o stave na ZŠ s MŠ Hurbanova, ktorá vznikla začiatkom tohto roka v súvislosti s mimoriadnou situáciou voľby riaditeľa školy. Hlavný kontrolór mesta Martin uviedol, že správa naznačuje zodpovednosť aj škody. Tie však nie sú presne vyčíslené z dôvodu, že v tomto prípade konajú orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra a súdy. Poslanci zobrali na vedomie aj informatívne správy o hospodárení príspevkových organizácií a to Kultúrnej scény Martin a Správy športových zariadení mesta Martin.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.