Hlavné správy TVT 13.7.2022

Mesto Martin ocenilo úspech detí z DEEP DANCE CLUBU /

Na Hviezdoslavovej ulici bude nový chodník s alejou líp /

Martinská letná detská univerzita deti naučí, aj zabaví /

Deň rodiny vo Valči sa opäť vydaril  na výbornú  /

Letný hokejový kemp s Jarom Markovičom  /

Exhibičné zápasy vo vodnom póle    

              

             

           

Hlavné správy TVT 13.7.2022

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.