Hlavné správy TVT 7.2.2020

Kontrolný deň na atletickej dráhe /

Diskusia ku cyklodoprave /

Školská komisia v Komunitnom centre /

Nová vlaková jednotka /

Parkovanie v Turčianskych Tepliciach /

Memoriál Milana Guľku – hádzaná /

Archív TVT /

Vysielané v januári 1998

Kamion hračiek z Holandska – výročná schôdza seniori – futbalová 11-stka – aerobik v športovej hale

 

(Visited 38 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať