Členovia ZO SZPB spísali petíciu za ponechanie špičkového múzea v pôsobnosti ministerstva kultúry

Na výročnej schôdzi základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov došlo aj k podpísaniu petície, v ktorej členovia žiadajú ministerku kultúry aby prehodnotila svoje rozhodnutie. Ešte v máji ministerka kultúry a minister obrany podpísali memorandum, ktorého predmetom je zmena zriaďovateľa Múzea SNP v Banskej Bystrici a jeho zlúčenie s Vojenským historickým ústavom. Členovia SZPB by toto znamenalo degradáciu špičkového múzea.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.