Pred kolaudáciou je bývalá ubytovňa na Ul. Šoltésovej

Ubytovňa na Ul. Šoltésovej je už minulosťou. Nezisková organizácia Matra, ktorá spravuje byty vo vlastníctve mesta Martin ju zrekonštruovala a  čoskoro (február 2020) sa do tridsiatich zmodernizovaných bytov nasťahujú noví nájomníci. Bytovka je pred kolaudáciou.

(Visited 71 times, 4 visits today)

Môže vás zaujať