Aj v škole v Záturčí dbajú na výchovu detí k ochrane životného prostredia. Najnovšie zorganizovali netradičné a zážitkové učenie, z ktorého si žiaci veľa odniesli

Prednedávnom zorganizovali v ZŠ A.Stodolu zaujímavú interaktívnu EKO súťaž. Žiaci sa zábavnou, ale aj súťažnou a výchovnou formou venovali problematike ochrany životného prostredia, či separovania odpadu. S touto myšlienkou prišili členovia žiackeho parlamentu a podporená bola aj radou školy, ktorá poskytla finančné prostriedky nielen na občerstvenie, ale aj pekné ceny pre súťažiacich žiakov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.