Unikátnym projektom sa poslanci VMČ Košúty rozhodli zapojiť žiakov Hurbanky do participácie na rozpočte. Žiaci vypracovali projekty a následným hlasovaním rozhodli o víťazoch

Poslanci VMČ Košúty sa rozhodli zapojiť žiakov ZŠ s MŠ Hurbanova do rozhodovania o využití prostriedkov, ktoré im výbor mestskej časti pridelil. Konkrétne išlo o sumu 1000 eur a žiaci dostali za úlohu vypracovať projekty súvisiace s ekológiou a trávením voľného času. Po vypracovaní projektov zasadala porota, ktorá vybrala 5 najlepších. O projekte, ktorý získa prvenstvo rozhodovali samotní žiaci a učitelia hlasovaním. Ako sa zhodli poslanci, aj pedagógovia, pre deti išlo o veľmi zaujímavú aktivitu, ktorej cieľom bolo poukázať aj na dôležitú stránku demokracie a objektivity.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.