Aby ste neprišli o vyhradené parkovacie miesto, treba ho do konca februára uhradiť

Od 17. decembra 2021 do 10. januára 2022 pracovníci Turiec, a.s. osobne doručovali užívateľom vyhradených parkovacích miest listové zásielky s informáciou o úhrade a dobe platnosti vyhradených parkovacích miest. Užívatelia, ktorí doteraz neuhradili poplatok za užívanie, to tak musia urobiť urobili najneskôr do 28.02.2022. V prípade neuhradenia poplatku bude parkovacie miesto prenajaté ďalšiemu žiadateľovi.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.