Zasadačka zívala prázdnotou. Prezentovalo sa iba 12 poslancov

Podľa schváleného plánu práce sa malo konať mestské zastupiteľstvo až 26. októbra po parlamentných voľbách. Na augustovom rokovaní však predložila poslankyňa Martina Antošová návrh, aby sa ďalšie rokovanie poslancov konalo v septembri. Jej návrh poslanci nepodporili. Na základe iniciatívy 13-tich poslancov zvolal primátor mesta Martin Ján Danko mimo plánu práce zasadnutie na 19. septembra. Vzhľadom na nedostatočný počet, a to 12 poslancov, nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.