Voči odvysielaným informáciám k prácam na parkovisku sa ohradil jeden z majiteľov priľahlej budovy

Ako sme vás už v správach informovali, spoločnosť, ktorá v meste Martin spravuje parkovaciu politiku, začala sondážne práce na budovaní parkovacích plôch a zásobovacích komunikácií na Ul. Mudroňovej v Martine. Voči týmto odvysielaným informáciám sa ohradil jeden z majiteľov priľahlej budovy, ktorý našu redakciu oslovil s požiadavkou o zaujatie stanoviska na odvysielanú reportáž. Zároveň po vykonaní kontroly Štátny stavebný dohľad nenašiel žiadne pochybenia pri sondážnych prácach na tomto pozemku.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.