V Turci sa rozbieha pilotný projekt. Učitelia či školy sa pri riešení problémov budú môcť obrátiť na svojho mentora

V Turci vzniká regionálne centrum na podporu učiteľov. Ide o pilotný projekt Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, ktorý je zameraný pomáhať školám a učiteľom pri riešení denných problémov prostredníctvom mentorov. Mentori pomáhajú riešiť situácie súvisiace napríklad so správaním či hodnotením žiakov. Podávajú pomocnú ruku aj pri dištančnej výučbe. Do projektu je v rámci Turca v súčasnosti zapojených 8 mentorov a 22 učiteľov z turčianskych škôl.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.