V Súkromnej spojenej škole sa vo veľkom pieklo, vysmážalo a tvorilo. Šéfkuchármi boli seniori, ktorým deti s radosťou a výdatne pomáhali

V Súkromnej spojenej škole pre žiakov s vývinovými poruchami učenia už dlhý čas výborne funguje spolupráca so seniormi. V škole totiž veľmi dbajú na prepájanie generácií, ktoré sa navzájom môžu výrazne obohatiť. Potvrdené to bolo aj minulý piatok (20.10.2023), kedy sa jedna celá trieda zmenila na kuchyňu, kde sa vo veľkom pieklo, smažilo, vyrábali sa nátierky. Úžasné bolo sledovať, ako deti s láskou pomáhajú starkým, ktorí ich na oplátku zaúčali do tajov kuchárskeho umenia.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.