V meste Martin uviedlo odpoveď „bez vyznania“ 43,6 % obyvateľov. Na území celej Slovenskej republiky je to 23,79 %

Sčítanie obyvateľov ukázalo, že v meste Martin žije 52 520 obyvateľov. Zaujímavosťou je, že tu žije vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí až 22,24 %, pričom celkový priemer na území celej Slovenskej republiky je 18,38%. Pri náboženskom vyznaní uviedlo v meste Martin odpoveď ,,bez vyznania“ 43,6% obyvateľov, pričom v celej krajine žije bez vyznania 23,79% obyvateľov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.