V Martine stúpnu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Za vodu opäť zaplatíme viac! Vodárenským spoločnostiam stúpajú náklady a to sa rýchlo prejavuje aj v konečných cenách. Nárast cien v neposlednom rade súvisí aj s požiadavkami Európskej únie zlepšiť kvalitu vody. Uvedené zvýšenie ceny pri priemernej spotrebe vody na osobu za rok predstavuje nárast nákladov pre jednu osobu 2,31 eur za rok s DPH t.j. 19 centov na mesiac a pre priemernú trojčlennú rodinu 6,93 eur za rok s DPH.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.