Učebne v Spojenej škole sú vybavené najnovšími technológiami

Spojená škola v Martine patrí k trom najmodernejšie vybaveným odborným školám na Slovensku. V poslednom období tu bolo z fondov EÚ na základe projektu Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej škole preinvestovaných 1,4 mil. eur. Obnovou prešli 3 učebne, ktoré sú vybavené novými technologickými zariadeniami. Ide o učebňu hydrauliky/pneumatiky, elektrotechniky a CNC učebňu (frézovanie/sústruženie). Z finančných prostriedkov bola zateplená aj časť budovy.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.