Skončil sa ďalší ročník projektu Turiec v Európe, Európa v Turci

Minulý piatok (7.6.2019) )bol záverečnou konferenciou ukončený tohtoročný projekt s názvom Turiec do Európy, Európa do Turca 2018. Cieľom projektu bolo využitie doterajších vedomostí, skúseností a nadviazanie partnerstiev  za účelom zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania a umožniť účastníkom osvojiť si správne návyky a spojiť teóriu s praxou. Súčasťou konferencie boli prezentácie študentov, ktorí sa zúčastnili krátkodobých stáži na školách a firmách v zahraničí.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.