Školská komisia už rozhodovala o žiadostiach o dotácie

Aj keď pre dotácie z odborných komisii platia od nového roka nové pravidlá, začiatkom marca (2020) sa stretli členovia školskej komisie aby sa venovali žiadostiam, ktoré boli podané podľa VZN do konca januára 2020. Bolo ich celkom tridsaťšesť a požiadavka sa približovala čiastke tridsaťšesťtisíc eur. Finančné prostriedky na to určené sú vo výške dvadsaťtisíc eur.

(Visited 61 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať