Školné sa vráti rodičom detí, ktoré navštevujú materskú a základnú školu

Príspevky na základné a materské školy sa vrátia rodičom. Na májovom zasadnutí (2020) o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Preplatok sa bude vyplácať rodičom najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o odpustení príspevku za obdobie prerušenia školského vyučovania.

(Visited 255 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať