Prípravy na realizáciu mosta cez rieku Turiec v Záturčí pokračujú

Iniciatíva na vybudovanie lávky cez rieku Turiec neustále pokračuje. V priebehu februára 2021 bola vykonaná za účasti zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku a mesta Martin vstupná obhliadka. Uvažuje sa o dvoch miestach, kde bude most umiestnený. Na lávku bola vypracovaná štúdia z UHA Martin a stanovisko k zámeru zo SVP št. podniku. V súčasnosti sa pripravujú ďalšie potrebné kroky na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.