Primátor mesta Martin Ján Danko zvolal na základe požiadavky 11-tich poslancov zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na rokovanie sa nedostavil dostatočný počet poslancov

Na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva (30. januára 2022), ktoré zvolal primátor mesta Martin Ján Danko na základe požiadavky 11-tich poslancov, neprišiel dostatočný počet poslancov. Mestské zastupiteľstvo začalo rokovať tradične o 9:00 hodine, avšak zasadačka mestského úradu viac menej zívala prázdnotou. Prezentácia poslancov prebehla v priebehu hodiny trikrát. No ani raz sa nepodarilo odprezentovať nadpolovičnej väčšine poslancov, ktorá je potrebná nato, aby boli poslanci uznášaniaschopní.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.