Primátor mesta dostal od poslancov ďalší mandát na rokovanie s protistranou

V pondelok (04.09.2017) sa poslanci, ktorí sedia v mestskom parlamente venovali novým informáciám ohľadom súdneho sporu týkajúceho sa Martinských Holí. Ešte v júni poslanci poverili primátora mesta na rokovania s PK Faktoring, ohľadom podmienok na urovnanie sporu. Nakoľko tento mandát skončil a protistrana je za určitých podmienok ochotná spor ukončiť, primátor dostal od poslancov ďalšie poverenie na rokovania.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.