Pri príležitosti 75. výročia SNP sa konala strelecká súťaž s názvom „Nie vojne – áno športu“

Neúnavný propagátor streľby zo vzduchových zbraní pán Milan Kožuch zorganizoval pri príležitosti 75. výročia SNP podujatie pre organizovaných aj  neorganizovaných strelcov. Majstrovstvá SR – Strieľa celá rodina boli zároveň aj XX. ročníkom podujatia s názvom  Rozdávanie zbraní. Podujatie sa konalo počas celej soboty (24.8.2019) na Divadelnom námestí.

(Visited 48 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať