Práce na projekte novej nemocnice pokračujú. Prebehlo verejné prerokovanie zámeru výstavby.   

V utorok (16.3.2021)  bol na pôde MsÚ v zmysle príslušnej legislatívy verejne prerokovaný zámer Nemocnice budúcnosti. Ide o výstavbu komplexu budov s potrebným technickým zázemím a parkovacími miestami. V zasadačke sa stretli spracovatelia Správy o hodnotení v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie i predstavitelia JLF UK v Martine a ÚHA Martin. Súčasťou projektu je aj dopravno-kapacitné posúdenie. Harmonogram prác sa výrazne posunul. Začiatok výstavby sa predpokladá na júl 2023. Stavebné práce by mali byť ukončené v decembri 2025.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.