Poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili rozdelenie mesta Martin na 7 parkovacích zón

Poslanci na poslednom mestskom zastupiteľstve prerokovali a odsúhlasili zmenu Všeobecného záväzného nariadenia. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 103 o organizovaní dopravy na území mesta Martin hovorí o rozdelení mesta na 7 parkovacích zón, z ktorých bude každá jedna spoplatnená. Tento nový parkovací systém bude spravovať spoločnosť Turiec, a.s.

 

 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.