Posádkové cvičisko Bukovina, rozkopávka v centre mesta, zápis do MŠ, najkrajšia poštová známka

Na aprílovom mestskom zastupiteľstve prerokovali a schválili poslanci návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu na mesto Martin. Jedná sa o stavby v lokalite bývalého vojenského areálu „Posádkové cvičisko Bukovina“. Vodiči, ktorí denne prechádzajú po Ulici P. O. Hviezdoslava čakajú niekoľko týždňov dopravné obmedzenia. Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa bude konať v termínoch od 17.5. do 31.5 2021. Obyvatelia sa môžu zapojiť do verejnej ankety o najkrajšiu poštovú známku.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.