Počas prázdnin sa riešil havarijný stav na viacerých mestských školách

Počas prázdnin sa na viacerých základných a  materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  pracovalo. Ako nám prezradila hovorkyňa Zuzana Kalmanová v krízovom rozpočte mesta bolo vyčlenených 100 tisíc eur na havarijné opravy predovšetkým vo vykurovacích systémoch a sociálnych zariadeniach.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.