Po rokovaní mestskej rady sa bude VZN č. 103 o parkovaní meniť

Členovia mestskej rady sa na svojom rokovaní vo štvrtok 22.apríla stotožnila s pripomienkami Komisie dopravy a odporučila sa sa poslanci mestského zastupiteľstva opätovne zaoberali prerokovaním VZN č. 103 o parkovaní. Okrem toho sa mestská rada zaoberala žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu Námestia protifašistických bojovníkov, vypočula si informatívne správy viacerých organizácií, zaoberala sa návrhom na zmenu rozpočtu či záverečným účtom mesta za minulý rok.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.