Po rokovaní mestskej rady sa bude VZN č. 103 o parkovaní meniť

Členovia mestskej rady sa na svojom rokovaní vo štvrtok 22.apríla stotožnila s pripomienkami Komisie dopravy a odporučila sa sa poslanci mestského zastupiteľstva opätovne zaoberali prerokovaním VZN č. 103 o parkovaní. Okrem toho sa mestská rada zaoberala žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu Námestia protifašistických bojovníkov, vypočula si informatívne správy viacerých organizácií, zaoberala sa návrhom na zmenu rozpočtu či záverečným účtom mesta za minulý rok.

(Visited 547 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.