Október by mal byť mesiacom úcty a vyjadrením vďaky našim starším obyvateľom

Už niekoľko rokov je mesiac október známy aj ako mesiac úcty k starším. Je to obdobie, v ktorom by sme si mali viac ako inokedy pripomínať, že všetci starneme a každý z nás by mal svojou troškou prispieť k tomu, aby sa seniori necítili osamelí a nepotrební. Vedenie mesta síce počas celého roka pripravuje mnohé aktivity pre seniorov, no vždy v októbri je to bohatšie a slávnostnejšie. V tomto roku sa mesiac úcty k starším, aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu pripomínal v predstihu a seniorom prišiel vďaku a hold vzdať primátor mesta.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.