Národný park Veľká Fatra obnoví 5 informačných tabúľ v rámci trasy Mokrade Turca

Mokrade majú medzinárodný význam vďaka mimoriadnej rozmanitosti bentosu (drobné organizmy žijúce na dne vôd), výskytu vzácnych a ohrozených mokraďových rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev, jedinečných ekosystémov, a to z hľadiska vedeckého aj hydrologického. Doteraz osadené Informačné tabule, ktoré vedú cez Mokrade Turca boli už poznačené časom, preto sa ich Správa NP Veľká Fatra rozhodla obnoviť.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.