Najväčší Slovenský biografický slovník aj dokončenie tretej budovy Matice slovenskej. Aj na tom mal zásluhu Vladimír Mináč

Vladimír Mináč patrí medzi najvýznamnejších slovenských spisovateľov a aj osobnosti matičného života v druhej polovici 20. storočia. V rokoch 1974 až 1989 bol predsedom Matice slovenskej. Napísal množstvo literárnych diel a esejí. Medzi jeho najvýznamnejší knižný projekt patrí šesťzväzkový Slovenský biografický slovník, ktorý mal obrovský význam pre národnú a regionálnu slovenskú biografiu. Je v ňom spracovaných 12 600 životopisov.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.