Na výbornú kartu vsadil klub Little Spartans Martin. Inštruktori malých Spartanov celý prázdninový týždeň učili nielen sebaobrane, ale aj správnym ľudským hodnotám

Zhruba pred tromi rokmi bol založený klub Little Spartans Martin, ktorého inštruktori sa

vo veľkom venujú všestrannému pohybovému rozvoju detí, sebaobrane, ale veľký dôraz

kladú aj na osobnostný rozvoj dieťaťa. V klube sa deťom intenzívne venujú počas celého roka a cez letné prázdniny by trénerom malí Spartani zrejme veľmi chýbali. Preto im pripravili letný týždenný kemp a ako sme sa presvedčili, veľká spokojnosť bola na

obidvoch stranách.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.