Na poslancov za MČ Košúty čakajú v roku 2019 nové výzvy a projekty

Mestská časť Košúty je v našom meste najmenšia. Predsedu Výboru MČ Tibora Adamka sme sa pýtali (7.2.2019), aké investičné akcie si naplánovali na rok 2019. Prioritami by malo byť  pokračovanie v revitalizácii zelene, budovanie parkovísk, opravy chodníkov a doplnenie detských ihrísk. Výzvou je aj vypracovanie pravidiel pre súkromných investorov pri organizovaní kultúrnych akcií, ako je napríklad prevádzka cirkusov. 

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.