Možnosť na chvíľu sa zastaviť a nazrieť na svet úprimnými detskými očami ponúkla farebná výstava žiakov navštevujúcich výtvarný odbor SZUŠ Michaelliho

SZUŠ Michaelliho ponúka deťom možnosť zmysluplne tráviť čas a venovať sa tancu, hudbe, ale aj výtvarnému umeniu. A práve malí a mladí návštevníci výtvarného odboru sa mohli pochváliť svojimi prácami aj širokej verejnosti. Vďaka ústretovosti vedenia OC Galéria mohli inštalovať výstavu žiackych prác práve tam a u verejnosti sa stretla s pozitívnymi ohlasmi. Výstava ponúkla práce žiakov všetkých vekových kategórii, ktorí v nich reflektovali aj na mnohé aktuálne témy.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.