Mestská rada rozmenila na drobné materiály, ktorými sa budú zaoberať mestskí poslanci

Minulý štvrtok (9.12.2021) sa konalo posledné tohtoročné zasadnutie členov mestskej rady. Na programe bolo niekoľko zaujímavých bodov, medzi nimi návrh dodatku k VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, či návrh zmeny rozpočtu mesta na tento rok. Členovia mestskej rady si vypočuli aj správu o činnosti Matra, n.o., či správu o činnosti Výboru pre audit mesta Martin za tento rok. Na programe boli I tradičné návrhy na prenájom, prevod či zámenu nehnuteľného majetku, či správa o výsledkoch uskutočnených kontrol.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.