Mesto Martin podporí výzvu o poskytnutí dotácie na úhradu nájomného za obdobie sťažené pandémiou

Parlament ešte koncom roka schválil novelu zákona, ktorou sa obnovuje schéma určená na pomoc s platením nájomného za prenajaté priestory. Ide o druhé kolo pomoci, kde prvé kolo sa skončilo už 30. novembra 2020. O takúto pomoc môžu požiadať aj nájomcovia mestských priestorov, ktorí o to musia požiadať mesto. Ide o ľudí, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel pre obmedzenia spôsobené pandémiou COVID-19.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.