Martinskej deklarácii i 100. výročiu 1.ČSR republiky sa venovali aj žiaci zo ZŠ Nade Hejnej

V pondelok (29.10.2018) dopoludnia sa vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade konala žiacka konferencia, na ktorú si žiaci zo ZŠ Nade Hejnej ( predtým ZŠ Jahodnícka) pozvali odborníkov a historikov, aby im porozprávali o dejinných udalostiach roku 1918. Žiaci sa vo svojej prezentácii zamerali na osobu Milana Rastislava Štefánika.

(Visited 46 times, 1 visits today)

Môže vás zaujať