Knižnica Hany Zelinovej obnovila svoj fond z fondu na podporu umenia

Čitatelia mestskej  knižnice Hany Zelinovej  vo Vrútkach sa môžu už niekoľko dní tešiť   z nových knižných titulov. Knižnica sa v roku 2017 zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu.  Z celkovej sumy 2 439,15 eur knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie, čo bolo aj zámerom projektu.

Môže vás zaujať

There is no slider selected or the slider was deleted.